0

Ուսումնական պլան

Ընտրությամբ գործունեություն- կար ու ձև

Մարզաձև- հրաձգություն

Լրացուցիչ կրթություն- –

Տրանսպորտի ծառայություն- –

Երկարացված օրվա ծառայություն- –

0

Թարգմանություն

THE ASS AND HIS DRIVER

An Ass was being driven along a road leading down the mountain side, when he suddenly took it into his silly head to choose his own path. He could see his stall at the foot of the mountain, and to him the quickest way down seemed to be over the edge of the nearest cliff. Just as he was about to leap over, his master caught him by the tail and tried to pull him back, but the stubborn Ass would not yield and pulled with all his might.

“Very well,” said his master, “go your way, you willful beast, and see where it leads you.”

With that he let go, and the foolish Ass tumbled head over heels down the mountain side.

 They who will not listen to reason but stubbornly go their own way against the friendly advice of those who are wiser than they, are on the road to misfortune.

Էշը ու իր տերը

Էշին քշում էին ճանապարհով, որը տանում էր սարից ցած, երբ հանկարծ նրա հիմար գլխում միտք հայտնվեց ընտրել իր ճանապարհը: Նա տեսավ իր ախոռը սարի ստորոտին, և իր կարծիքով ամենկարճ ճանապարհը թվում էր մոտակա ժայռի եզով: Հենց նա ուզեց թռնել, իր տերը նրան պոչից քաշեց և փորձեց ետ քաշել, բայց էշը համռորեն չէր զիջում և քաշեց նրան ամբոջ ուժով:

<<Շատ լավ>> ասաց տերը <<գնա քո ճանապարհով, կամակոր կենդանի, և տեսնենք այն քեզ ուր կտանի>>:

Այնուհետև նա գնաց, և հիմար էշը գլորվոց սարից ցած:

Նրանք ովքեր չեն լսում ու համառորեն գնում են իրենց ճանապարհով, անտեսելով իրենից ավելի իմաստունների ընկերական խորհուրդը, անհաջողության ճանապարհին են:

0

Ամփոփիչ հաշվետվություն

Այս ուսումնական շրջանում ես մասնակցել եմ տեսադասերի, որոշ նախագծերի: Իմ կարծիքով առավել լավ ստացված նախագծերի հղումները տեղադրում եմ՝

Մայրենի՝

Իմ հեղինակած նախագիծը

Հարցախեղդ ֆլեշմոբ

Մարտյան տարածված բառեր

Ի՞նչ է պատմում ընկերոջս լուսանկարը

Անահիտ մուլտֆիլմի օտարալեզու բառերը

Մաթեմատիկա՝

Ուսումնական գարուն

Իմ կազմած տրամաբանական խնդիրները

Անգլերեն՝

Colouring eggs

Ռուսերեն՝

Вся жизнь театр

Բնագիտություն՝

Կեռասենի

Տեխնոլոգիա՝

Բացիկ

Եվ այլ, որոնք դուք կարող եք տեսնել իմ բլոգում՝

Իմ բլոգ

Այս շրջանում ես կարդացել եմ  Ղ.Աղայանի <<Անահիտ>> հեքիաթը, Կ.Դոյլի <<Շերլոկ Հոլմսի արկածները>>, Ջոան Ռոուլինգի <<Հարրի Փոթեր>>-ի երկրորդ գիրքը և երրորդի կեսը:

Նաև ընտանիքով խաղացել ենք տարբեր վիկտորինաներ, ամառանոցում օգնել եմ ծառեր տնկել և խնամել, դիտել եմ տարբեր հետաքրքիր ֆիլմեր և այլն:

 

0

Տեսադասի աշխատանք

Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:

Սննդառությունը օրգանիզմի նյութեր և էներգիա հայթհայթելու ընթացքն է: Բոլոր կենդանի օրգանիզմները սնվում են:

2. Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:
Սննդանյութերը լինում են բուսական ու կենդանական: Նրանք օգնում են օրգանիզմին աճել
3. Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:
Մարսում, էներգիայի ստացում
4. Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը: Ի՞նչ է առաջանում բույսերում՝ ֆոտոսինթեզի
շնորհիվ: Ինչո՞ւմ է քլորոֆիլի դերը:
Ֆոտոսինթեզը լույսի ազդեցությամբ առաջանում է քլորոֆիլ:
5. Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:
6. Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:
Ավտոտրոֆ օրգանիզմները ինքնուրույն են սնվում, իսկ հետերոտրոֆ օրգանիզմները սնվում են ուրիշի հաշվին:
7. Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր
կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
Բոլոր բույսերը չեն ավտոտրոֆ: Ճանճասպանը միջատակեր է:
8. Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կեն-
դանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ
կան:
սննդային շղթա
9. Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ
հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:
Ավտոտրոֆ՝ մարդ, նապաստակ, ձի, կով, վագր:
Հետերոտրոֆ՝ որդ, սունկ:
10. Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ:
Այո, որովհետև նրանք ուտում են հիվանդ կենդանիներին:
11. Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,

թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագում:

Բուսական՝ նարինջ, վարունգ, գազար:

Կենդանական՝միս, կաթ, ձու

0

19.05.2020

Դաս 6

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6 գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,60 ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457,

բ) (–8,75) + (–1,25)=-10, դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42, զ) (–18,203) + (–0,411)=-18,614։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01

x=0,99+0,01

x=1

բ) 4,52 = x – 10,48

x=4,52+10,48

x=15

գ) x – 8,64 = 0

x=8,64 

դ) 20,3 = x – 0,45

x=20,3+0,45

x=20,48

ե) x – 0,3 = 1

x=1+0,3

x=1,3

 զ) 17,4 = x – 11,2։

x=11,4+17,2

x=28,6

7) Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10 անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

Լուծում

36,6×10=3,66

24,2:10=242

242+242+3,66+3,66=491,32

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված

հետևյալ աղյուսակը.

Առաջին երկու սյունյաներում գումարելիներն են, իսկ վերջինում գումարը

Դաս 7

1) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,008։

ա) 70,2, բ) 832,04, գ) 200, դ) 0,08։

2) Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական

կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,20000

3) Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

Լուծում

12×500=6000

6900-6000=900

800-500=300

900:300=3

Պատ.՝3 մեծ, 9 փոքր

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11, բ) 0,005, գ) 2,32, դ) 1534,1։

ա) 0,3211, բ) 0,00005, գ) 0,0232, դ) 15,341։

5) Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը

վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

Լուծում

2000×40/100=800

800×20/100=160

800:160=5

Պատ.՝կաղամբ, 5 անգամ

6) Գտե՛ք օրինաչափությունը և գրե՛ք բաց թողնված թիվը։

68

7) Լուծե՛ք հավասարումը.

x+1/3=1

x=1-1/3

x=2/3

2*x=3

x=1,5

5x+2=12

x=2

4/5+x=2

x=2-4/5

x=1 1/5

0

17.05.2020

Դաս 4

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 14,32 ⋅ x = 143,2

x=143,2:14,32

x=10          

բ) 0,4 ⋅ x = 40

x=40:0,4

x=100   

գ) 503 = 50,3 ⋅ x

x=503:50,3

x=10

դ) 2,7 = 270 : x

x=270:2,7

x=100

ե) 80,45 : x = 8,045

x=80,45:8,045

x=10

զ) 11,03 = 110,3 : x

x=110,3:11,03

x=10

6) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

ա) 81,2×100=8120 ,    բ) 0,1×100=10 ,         գ) 0,002×100=0,2 ,     դ) 125,1×100=12510 ,        ե) 6,29×100=629:

7) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62:100=0,3662 ,       բ) 81,543:100=0,81543         գ) 1,7:100=0,017 ,          դ) 22,44:100=0,2244 ,        ե) 0,003:100=0,00003։

8) 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե

այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:

Լուծում

72,5:100=0,725

Պատ.՝725 դր

Դաս 5

5) ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB|=40 սմ։

Լուծում

40+15=55

40+5=45

40+55+45=140

6) Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝

A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

98069363_691581164961953_5889110735090352128_n

7) Երկու լիտրանոց և երեք լիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը նույնն է, ինչ որ երեք լիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

Լուծում

2+3=5

80:5=16

16×2=32

Պատ.`32 անօթ

8) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11:100=0,03211,       բ) 0,005:100=0,00005,        գ) 2,32:100=0,0232,         դ) 1534,1:100=15,341։

Առաջադրանքներ

5) Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 < –6,81, գ) –11,2 < –11,21, ե) –0,38 < –1,001,

բ) –0,432 < –1,431, դ) –3,756 > –3,706, զ) –5,555 > –4,999։

6) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի

ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2 , բ) 99,2 > 98,9 , գ) 55,3 < 56,4 , դ) 3,285 > 3,185 ։

7) Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.

60,325 , 11,2 , 28,43 , 60,32 , 11,56 , 3291,83 , 5,6։

5,6 , 11,2 , 11,56 , 28,43 , 60,25 , 60,325 , 3291,83

8) Գրե՛ք հինգ այնպիսի տասնորդական կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրը մեծ լինի 2,4-ից և փոքր լինի 2,5-ից։

2,42, 2,45 , 2,46, 2,48,

0

11th of May

1b

John sails around the world every year. F

John sails around the world now.T

Pauline is with him on his boat. T

Everything on his journey is. F

2a

-Hi John. How are you?
-Fine, yeah, I’m fine. How are you? What are you doing?

-Oh I’m eating breakfast in the kitchen, Andy’s Upstairs in the bathroom- he’s having a shower. So are you OK

-Yes, I’m having good progress. And I’m getting very close to South Afrika.

-Great!

-Yes, and guess what? I can see dolphins outside! They’re swiming next to the boet.

-Oh, how lovely!

-It is! But I’m worried. the wether is changing. There’s a wind now and it’s starting to rain. A bad storm’s coming. I think. Sorry Pauline I cant talk any more. I have to go outside.

John? Can you hearme, John?

2b

Pauline Is having breakfast

Andy is having a shower

The dolphins are swiming

The wether is changing.

3b

1.

-Where’s Caroline?

-She’s in here bedroom. She’s writing a letter.

2.

-Where’s Dad?

-He’s in the bathroom. He’s having a shower.

3.

-Where’s Dan?

-He’s in the park. He’s playing football with his friends

4.

-Can you halp me

-Not right now. I’m having a lunch.

5.

-Where are you

-I’m in a book shop. I’m buying my sisters book.

3c

1 Is he going to school? No, he isn’t. He’s comeing home.

2 Are they eating ice creem. No, they aren’t? They are drinking milkshakes.

3 Is she reading a book? No, she isn’t. She is listening to a CD.

4 Is your father working today. No, he isn’t. He has a day off.

0

Олимпийские игры

1. Когда состоялись первые Олимпийские игры?

776 году до нашей эры
2. Что вы, до того как прочитали текст, знали об Олимпийских  играх?

То что они проводились в Греции:

3. Кто мог принимать участие в соревнованиях?

Мужчины
4. Как долго продолжались соревнования?

5 дней
5. Как встречали победителей Олимпийских игр?

Как героев

0

Տեսդասի աշխատանք

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։
Եթե մի կամ ավելի օրգան պակաս է օրգնիզմը  ամբողջական չի:
2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
սննդանյութ։
Օրգանիզմի աճը կդանդաղի:

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։

Ցողունի վնասվածքի հետևանքով բույսը չի ոչնչանա:

4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմնավորե՛ք

Եթե օրգանիզմը չսնվի էնէրգյա չի ստանա և կմահանա: