0

23.05.2018

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 15հազ․+24տ․կարգային գումարելիների գումարին։15240

Առաջադրանք 2.

Թվի 1/5 մասը 50 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 250
Թվի 2/3 մասը 20 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 30
Թվի 6/7 մասը 42 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։49

Առաջադրանք 3.

Քանի՞ րոպե է 7/5 ժամը։84
Քանի՞ րոպե է 12/5 ժամը։144
Քանի՞ րոպե է 1/5 ժամը։12
Advertisements
0

Մայիսի քսաներեքին

պարզ-տետր, սեղան, մուկ, ձուկ, տուն

բարդ-հայազգի, գրատաղտակ, ծովափ, մայրաքաղաք, ծաղկաման

ածանցավոր-գետակ, անասուն, անխելք, դժգոհ, լճակ

հոդակապով-շնաձուկ, դեղատուն, շնագայլ, բրձրահասակ, ցածրահասակ

հատուկ-Աննա, Անի, Արարատ, Հայաստան,  Երևան

հասարակ-դպրոց, համակարգիչ, դասարան, երգ, կով

հարցական

Անի դասեից հետո ի°նչ ես անելու:

բացականչական

Վա~յ այս ինչ եք արել:

պատմողական

Այսօր ես գնացի դպրոց:

հրամայական

Աննա, դասերդ արա´:

2.Անհրաժիշտության դեպքում գրի՛ր մեծատառով. 

Հեռուստատեսության աշտարակը գտնվում է Նորքում: Այնտեղից երևում է Աշտարակ

քաղաքը, ուր ապրում է իմ մորաքրոջ աղջիկը՝ Համեստը: Նա շատ գեղեցիկ ու համեստ աղջիկ է:

3.Նախադասություններում տեղադրիր համապատասխան բառը. 

ա. Դա շատ ծանր ձմեռներ որ մենք անցկացրեցինք:

բ. Պապս ստիպված պետք է ձմեռեր Աշնակ գյուղում;

գ. Այդպիսի ցուրտ ձմեռ էր շատ կգան ու կգնան:

/ձմեռներ, ձմեռեր, ձմեռ էր/

 

0

Принцесса на горошине

1.Почему принц никак не мог жениться?
А) он был ещё молодой
Б) потому что искал настоящую принцессу
В) потому что искал красавицу

2.Какая была погода, когда в двери замка постучались?
А) лил очень сильный дождь
Б) день был пасмурный
В) был снегопад

3.Кто постучал в городские ворота?
А) нищенка
Б) принцесса
В) рыцарь, проезжавший мимо

4.Кто открыл двери принцессе?
А) принц
Б) король
В) слуга

5.Она уверяла короля
А) что приехала в гости
Б) что она настоящая принцесса
В) что она заблудилась

6.Какой предмет помог выяснит королеве настоящая принцесса или нет?
А) фасоль
Б) боб
В) горошина

7.Сколько тюфяков, перин и горошин положили на постель принцессы?
А)20 тюфяков, 20 перин и одну горошину
Б) несколько тюфяков, перин и горошину
В) горстку гороха


8.Как провела ночь принцесса на этой постели?
А) отлично выспалась.
Б) не сомкнула глаз
В) ей снились прекрасные сны

9.Что сделал принц, когда узнал, что она настоящая принцесса?
А) женился на ней
Б) они стали друзьями
В) проводил домой

Вставь в текст пропущенные слова.

«Ну, это мы проверим», — подумала старая королева, но ничего не сказала и пошла в спальню. Там она сбросила с кровати тюфяки и подушки и на голые доски положила горошину, потом прикрыла эту горошину двадцатью тюфяками, а поверх тюфяков набросала ещё двадцать перинок из гагачьего пуха. На эту кровать уложили принцессу, и там она пролежала всю ночь.»

0

22.05.2018

Առաջադրանք 1.

Գիրքն ունի 500 էջ։ Գայանեն կարդաց գրքի 2/5-ը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։

Լուծում

500×2:5=200էջ

500-200=300էջ

Պատ.`300էջ

Առաջադրանք 2.

Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1360կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։

լուծում

10-3=7ժ

7+10=17ժ

1360:17=80կմ/ժ

80×10=800կմ

Պատ.`800կմ

Առաջադրանք 3.

Գտիր այն թիվ, որը 18-ի տասնապատիկից մեծ է 12-ով։192

Գտիր այն թիվ, որը 32-ի կրկնապատիկից փոքր է 8 անգամ։8

0

մարտի քսաներկուսին

1.Նախադասություններն առանձնացրու վերջակետով:

Մրջյունը մի ժամանակ մարդ էր և զբաղվում էր հացահատիկ մշակելով: Նա չբավարարվեց իր աշխատանքի պտուղներով և գողություն արեց: Աստված նրան միջատ դարձրեց, բայց նա իր բնույթը չփոխեց:

2.Դասավորի՛ր նախադասություններն ըստ մտքի հաջորդականության:

Մի անգամ բակի շնիկներից մեկն իր ծանոթ շնիկին տեսնում է պատուհանի փափուկ բարձին նստած:Նա լացակումած հարցնում է, թե ինչպես է հասել այդպիսի բախտի, երբ ինքն ամեն օր սոված է:Ծանոթ շնիկն ասում է, որ ինքը ման է գալիս հետևի երկու թաթիկների վրա:

 

0

22nd of May

20. Fill in West, South, monument, planes, trip.
1. The monument to Admiral Nelson is in Trafalgar Square.
2. You can see a lot of panes at the airport.
3. Tell us about your trip to Delhi.
4. Great Britain is in the West.
5. Africa is in the South.

21. Fill in to, on, in, by, – .
1. He likes travelling by car.
2. Delhi is on the East.
3. This is the monument to A. Khachaturyan.
4. It took us five minutes to get  home.
5. She always goes to school on foot.

22. Fill in me, us, you, him, her, them.
1. Pete went to school by bus. It took them 5 minutes to get there.
2. Ann visited her granny on Sunday. It took her half an hour
to get there.
3. The boys went to the stadium on Friday. It took them 10 minutes
to get there.
4. We had a test on Friday. It took us half an hour to write it.
5. I go to school on foot. It takes me 15 minutes to get there.

23. Write the sentences with yesterday.
Example: It takes him 5 minutes to get to the shop.
It took him 5 minutes to get to the shop yesterday.

1. The children watched cartoons yesterday.
2. I had breakfast in the kitchen yeterdey.
3. She went to the cinema with her friends yesterday.
4. Tom rode a bicycle in the park yesterday.
5. They wood at home yesterday.
6. She was very happy yesterday.

24. Use the correct tense-form.
1. He did his work yesterday evening.
a) does b) is doing c) did
2. They usually go to the seaside in summer:
a) go b) are going c) went
3. The children enjoyed the excursion last Sunday.
a) enjoy b) enjoys c) enjoyed
4. Look! The children are swimming in the lake.
a) swim b) are swimming c) swam

0

մայիսի քսանմեկին

1.

գոյական ածական բայ
Եղնիկ բարձրահասակ այրել
կարոտ առույգ վազվզել
առյուծ դանդաղաշարժ թռչկոտել
կրիա հզոր բարձրանալ
փոթորիկ հուժկու օգնել
վագր աղմկահույզ ընթանալ
զեփյուռ դարավոր արտասվել
արցունք վայրի խնդրել

2.Նախադասություններում տեղադրի՛ր տրված հոմանիշ բառերից մեկը:

Ա. Փչեց մեղմ քամի և ծառերն օրորվեցին:

Բոժոժավոր օձերը պոչի ծայրին ունեն զնգացող բոժոժներ:

Քնած առյուծի վրայով մի մուկ վազեց:

Տիգրան Պետրոսյանի հակառակորդը տաղանդավոր շախմատիստ էր: