0

Բնսգիտություն

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnOSnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։

2.Լուծել խնդիրներ

  1. Գտնել ավտոմեքենան   արագությունը, եթե հայտնի է, որ   500 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 20 րոպեում:

Լուծում

500:20=25

Պատ.՝25մ/ր

2. Որքան ճանապարհ կանցնի գնացքը  2 ժամում, եթե գնացքը  արագությունը 40կմ/ժ է:

Լուծում

40×2=80

Պատ.՝80մ/ր

0

14.11.2019

5) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասա-

րու թյուն ստացվի.

ա) 2 –8 =–6, դ) -28+ 25 = –3, է) -3+ 9 = 6,

բ) 0 – (-7) = 7, ե) –15+ 14 = –1, ը) 19 – 11 = 8,

գ) 3 + (-23) = –20, զ) –(-10) + 10 = 20, թ) –61 – (-83) = 22։ 

6) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=-2 դ) (29 – 64) + 23=-12 է) (–39–21) + 11=-49,

բ) (–43 – 14) – 32=-79 ե) (–30 – 21) + 56=-107 ը) (16 – 33) – 50=-67,

գ) (–74 + 27) – 15=32 զ) (81 – 45) – 60=-24 թ) (–18 + 6) – 39=-51, 

7) Բերե՛ք երկու այնպիսի ամբողջ թվերի օրինակ, որոնց տարբե րու-

թյունը դրական թիվ լինի։ Կարո՞ղ է արդյոք այդ դեպքում հանելին 

բացասական թիվ լինել։

8-(-2)=10

8) Սուզանավի խորաչափը ցույց էր տալիս ծովի մակերևույթից 145 մ 

խորություն (–145 մ)։ Որոշ ժամանակ անց խորաչափի ցուցմունքը 

դարձավ –173 մ։ Ինչքա՞ն էր սուզանավի ընթացքի նախկին և նոր 

խորությունների տարբերությունը։ 

Լուծում

-145-(-173)=28

Պատ.՝28

0

13.11.2019

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գոյություն ունե՞ն արդյոք ամենափոքր բացասական եւ ամենամեծ

դրական թվեր։

Ոչ

6) Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, -7, -6, -5

բ) ամենամեծը –5-ն է, -7, -6, -5

7) Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա

կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

Լուծում

Ենթադրենք կողմը 10 սմ է:

10×10=100

10×80/100=8

8×8=64

100-64=36

100×36/100=36

Պատ.՝ 36%

8) Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել

ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

Լուծում

Ենթադրենք այդ թիվը 100 է:

100×80/100=80

100-80=20

100×20/80=25

Պատ.՝ 25%

9)  7

0

Մեր օրերի Քաջ Նազարը

Քաջ Նազարը վախկոտ էր ու պարծենկոտ: Քանի որ բախտը նրա նկատմամբ բարեհաճ էր, մեր օրերում Քաջ Նազարը կլիներ նախագահ: Նա կասեր, որ բոլոր հաջողությունները իր շնորհիվ են, իսկ ձախողումներ չեն եղել: Թեև որոշ ժամանակ նա կկարողանա խաբել ժողովրդին, բայց դա երկար չի կարող տևել, մեկը այդ ամենը կիմանա և սոց. ցանցերով կհրապարակի: Մարդիկ կկարդային, կիմանային ու հաջորդ ընտրություններին էլ իրեն չէին ընտրի: Նման <<Քաջ Նազարներ>> միշտ էլ պատահում են:

բարեհաճ=բարի+հաճ=արմատ+արմատ

նախագահ=նախ+գահ=արմատ+արմատ

հաջողություն=հաջող+ություն=արմատ+ածանց

ընտրություն=ընտրել+ություն=արմատ+ածանց

0

11.11.2019

1.Ջրով լի բաժակը կշռում է 500 գ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գ: Քանի՞ գրամ է կշռում կիսով չափ ջրով լցված բաժակը:

Լուծում

500-100=400

400:2+100=300

Պատ.՝300գ

2.Քանի՞ 2 թվանշան է օգտագործվել 102 էջանոց գիրքը համարակալելու համար, եթե համարակալումը սկսվում է 3-ից:

20

3. Երկնիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 27 է: Որքան է՞ այդ թվանշանների գումարի կրկնապատիկը:

Լուծում

(9+3)x2=24

Պատ.՝24

4.Դպրոցում դասերը սկսվում են ժամը 9:20: Ամեն դասաժամից հետո տրվում է 10 րոպե դասամիջոց: Ժամը քանիսի՞ն կսկսվի 4-րդ դասաժամը,եթե 1 դասաժամի տևողությունը 45 րոպե է:

Լուծում

45×3+3×10=165

165:60=2(մն45)

9ժ 20ր+2ժ 45ր=12:05

Պատ.՝12:05

6.Ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը 82 է: 3 տարի հետո ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը կլինի 103: Քանի՞ անդամ կա ընտանիքում:

Լուծում

103-82=21

21:3=7

պատ.՝7 անդամ

7.Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 1-ից 9 թվերի արտադրյալը:

Պատ.՝0

8.Արմանը մտքում պահեց մի թիվ: Այն բաժանեց 3-ի, արդյունքը մեծացրեց 3-ով , ստացվածը բազմապատկեց 3-ով և ստացավ 333: Ի՞նչ թիվ էր մտապահել Արմաը։

Լոծում

333:3=111

111-3=108

108×3=324

Պատ.՝324

0

10th of November

pg31

b.

Family City Number of children Mothet’s job Father’s jom
The Siddiqui family Birmingham Two Works in a shop Works in a   shop
The Jackson family Chester two secretary Works on a factory

a.

1.Jenny

2.Arthur and Lynne

3.Mark

4.Andy

5.Susan

6.Annie

b.

My father’s name is Armen, he is engineer, he is 43. My mother’s name is Narine, she is engineer, she is 40. My brother’s name is Hayk, he is 6. My grantmother’s name is Anahit, she is 70, now she is not working, but she was a teacher.